A little bit about us - Ychydig bach amdanom ni

​​The Deco Shop opened in 2007 in what was Laura Ashley's first ever shop.

We are located on the high street in Machynlleth and sell an eclectic mix of interiors, books, art materials, kitchenware and jewellery. We have everything you need to express yourself creatively! Since 2016 we also have Bedwen our decorating materials and lighting shop in No. 1 Heol Maengwyn.

​We try to cater to a wide range of tastes, but if you had to be more specific you could describe our taste as Scandinavian, but in love with British design. We also think we are Welsh. All that lovely nature around us is inspiring and is represented alongside the dandyish, vintage and clearly glamorous. Our definition of LUXURY is quality products made ecologically, ethically and skilfully. 
Agorodd Y Deco Siop yn 2007 ar safle siop gyntaf Laura Ashley.

Rydym wedi lleoli ar stryd fawr Machynlleth, ac rydym yn gwerthu cymysgedd eclectig o nwyddau i'r cartref, llyfrau, deunyddiau celf, llestri cegin a gemwaith. Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i fynegi eich hun yn greadigol! Ers 2016 mae gennym hefyd siop yn Rhif 1. Heol Maengwyn, sef Bedwen, ac mai hon yn gwerthu goleuadau a deunyddiau ar gyfer addurno eich cartref.

Rydym yn ceisio darparu rhywbeth at ddant pawb, ond pe bai'n rhaid i ni ddiffinio steil y siop fyswn yn eu disgrifio fel Sgandinafaidd, gyda dylanwad dylunio Prydeinig. Hoffwn hefyd feddwl ein bod ni'n Gymreigaidd, am fod yr holl natur hyfryd sydd o'n gwmpas yn ysbrydoledig ac yn cael ei gynrychioli ochr yn ochr â'r naws 'dandyish', 'vintage', ac wrth gwrs, hardd. Ein diffiniad o foethusrwydd yw cynnyrch o safon a wneir yn ecolegol, yn foesegol ac yn fedrus.