Opening soon!

We are opening The Original Deco Shop, No. 35-37 Heol Maengwyn, as soon as the Welsh government says non essential shops can open. Then we will be open Wednesdays, Fridays and Saturdays, 10am - 3pm. The art shop will also be open from then but be separated from the paint and homeware.

We will only allow one family at a time in each shop.

We ask customers to:

  • Use the sanitiser provided
  • Pay by card
  • Maintain social distancing

Even better is if you order via phone and collect outside the shop!

In the interest of only opening one shop to the public we have gathered all our most popular items in The Original Deco Shop, No 35-37 Heol Maengwyn.

The decorative homeware has moved to No 1 Maengwyn street, which will be called Deco Shop Living. This shop will not open until some time in July, but you can click and collect from our web shop! www.deco-shop.co.uk .

If you find it hard to get to Machynlleth, please phone us and we will discuss delivery to you.

Phone: 01654-700001 or 01654-703093

Email: Info@deco-shop.co.uk

 

Gwybodaeth i’r cyhoedd ynglŷn ag ailagor:

Rydym yn agor Deco Siop Wreiddiol, 35-37 Heol Maengwyn, yn araf o’r 19eg o Fehefin rhwng 10 y.b. a 3 y.p. ar Ddydd Mercher, Gwener a Sadwrn. Mi fydd y siop celf hefyd ar agor o’r dyddiad yma ond wedi’i gwahanu o’r paent a’r dodrefn tŷ.

Mi fydden ni ond yn caniatáu un teulu ar y pryd tu fewn i bob siop.

Rydym yn gofyn cwsmeriaid i:

  • Ddefnyddio’r diheintydd dwylo yr ydym yn ei ddarparu
  • Talu gyda cherdyn
  • Cadw pellter cymdeithasol

Gwell byth eich bod yn archebu gyda’r ffôn a chasglu’r pryniad tu allan i’r siop!

Er mwyn agor un siop yn unig i’r cyhoedd rydym wedi casglu ein heitemau mwyaf poblogaidd i mewn i Deco Siop Wreiddiol, 35-37 Heol Maengwyn.

Mae’r dodrefn tŷ addurnol wedi symud i Rif 1 Heol Maengwyn, fydd yn cael ei alw’n Deco Siop Bywyd. Ni fydd y siop yma ar agor tan rywbryd yng Ngorffennaf, ond mi fedrwch ddefnyddio click and collect o’n siop ar y we! www.deco-shop.co.uk